OSTA Beijing: Newsletter September-Oktober 2014 (Korrektur)20.10.2014